Get In Touch With Us
captcha
×

KVPY

Results

Abhinav-99.8949917 - Lakshya Institute

Abhinav

AIR: 106
Shashank - Lakshya Institutte

Shashank

AIR: 346
Varuneesh - Lakshya Institute

Varuneesh

AIR: 427
Navdeep-Rank-536 - Lakshya Institute

Navdeep

AIR: 536

Manan

AIR: 1

Tarush Goyal

AIR: 3

Pranav

AIR: 42
Sachit-Rank - Lakkshya Institute

Sachit

AIR: 924

Shriyadita

AIR: 166

Aakanksha

AIR: 185

Aneesh

AIR: 209

Rutav

AIR: 278

Anirudh

AIR: 370

Eliza

AIR: 416

Gaurav

AIR: 471

Keshav

AIR: 499

Swapneel

AIR: 611

Ankit

AIR: 616

Eishvauk

AIR: 626

Vrinda

AIR: 674

Ankit

AIR: 733

Satvik

AIR: 822

Shubham

AIR: 866

ABHISHEK

AIR: 926

Rajat

AIR: 961

Jasdeep

AIR: 966